Viac o zmene územného plánu


Zmena územného plánu je proces, za ktorý je zodpovedné hl. mesto SR Bratislava. My sa sústredíme na zmenu územného plánu na pozemkoch pri automobilke Volkswagen Slovakia pre jej dodávateľský a logistický park.

Automobilka investuje viac ako miliardu eur do rozšírenia svojich výrobných kapacít, ako aj rozšírenia počtu vyrábaných modelov. Bratislavský závod je zároveň jednou z vlajkových lodí celého koncernu. Väčšina dodávateľov je však od neho vzdialená 30 a viac kilometrov. Vybudovanie nového dodávateľského centra im umožní presťahovať sa bližšie k závodu, čím dôjde k zefektívneniu zásobovania a k zníženiu dopravného rizika a zaťaženia priľahlých ciest.

Druhým krokom môže byť výstavba dostupného bývania pre zamestnancov tejto spoločnosti. Ďalším cieľom je postupne meniť územie podľa toho ako si to obyvatelia a firmy etablované v tejto lokalite budú vyžadovať. Predtým, než sa tu bude môcť začať s akoukoľvek výstavbou, je potrebné sceliť rozdrobené parcely a zmeniť funkciu využitia pozemkov v územnom pláne hlavného mesta. Financujeme proces jednoduchých pozemkových úprav, ktoré prebiehajú v súlade so zákonom o pozemkových úpravách, a ktorých gestorom je štát. Na konci tohto procesu budú mať všetci vlastníci vysporiadané svoje pozemky v celosti a v zmysluplnom tvare, t.j. nie v podieloch a roztrúsené po celom území.