Bude z Devínskej špinavé a nelegálne stavenisko?


V posledných rokoch sa v Devínskej Novej Vsi roztrhlo vrece s kauzami, ktoré spája rovnaký environmentálny a občiansky kontext. Množia sa čudné, špinavé a podľa všetkého nelegálne stavby, ktoré zrejme súvisia s nedostatkom priestoru na rozširovanie bratislavského Volkswagenu. Občania oprávnene protestujú, k informáciám sa však dostať nevedia.

Nešťastná Opletalova

Obyvatelia obytného súboru Devínsky Dvor sa už niekoľko rokov sťažujú na hluk z oproti stojaceho priemyselného parku. „Problém sa výrazne zhoršil niekedy začiatkom roku 2014, kedy začali firmy z priemyselného parku využívať bránu stojacu rovno oproti našej bytovke. Kamióny s tovarom pre VW vychádzajú približne v dvojminútových intervaloch,“ povedala nám 35-ročná Jana, ktorá v tejto lokalite býva.

Opletalova ulica a jej obyvatelia sú jednou z najviac postihnutých skupín nemožnosti fabriky rozšíriť sa do nových priestorov a pozemkov. Volkswagen je totiž zásobovaný systémom „just in time“, teda nie na sklad, ale priamo do výroby. Akonáhle sa však výrobný proces z nejakého dôvodu omešká, stoja kamióny všelikde po Devínskej, najmä blokujú prejazd Ulice Jána Jonáša, alebo stoja na Opletalovej, kde si v noci prikurujú a štartujú motory. Tento problém je vdáka klimatickým a rozptylovým podmienkam výrazný najmä v zimnom období.

Neuveriteľné: Stavia sa, no nikto nevie čo

Je vôbec možné, aby v právnom štáte, ktorý má jasne definované možnosti vydávania stavebných povolení a následných stavieb vznikla stavba len tak z ničoho nič a občania sa celé týždne nevedia dopátrať, kto a za akých podmienok stavia? V Devínskej to možné je.

Neuveriteľné svedectvo o tejto nehoráznosti priniesla tlačová agentúra TASR a následne celoštátny denník SME, čím sa Devínska zasa raz negatívne zviditeľnila v očiach celého Slovenska. Dňa 27. novembra, mimochodom, presne päť rokov po zvolení súčasného starostu Milana Jambora, vydal denník článok s titulkom „Pri obytnej zóne v Devínskej Novej Vsi pracujú ťažké stroje, nevedno prečo“. Z článku citujeme: „Medzi automobilkou Volkswagen a obytnou zónou Zamajer- ské v Devínskej Novej Vsi prebiehajú už niekolko týždňov rozsiahle zemné práce. Obyvatelia lokality však nemajú žiadnu informáciu, k čomu majú siúžif. Vlastník pozemkov sa k téme nevyjadruje, starosta mestskej časti hovorí iba vo všeobecných termínoch.“

Autorovi článku miestni obyvatelia povedali, že ich ťažké stroje budia aj v nedeľu ráno a jamy, výkopy a valy sú už len pár metrov od rodinných domov. Starosta Jambor agentúre TASR povedal len to, že aktivita je v súlade s vydaným stavebným povolením a územným rozhodnutím a prebiehajúcimi správnymi konaniami. Na otázku, či je pravdivá hypotéza, že si plochu prenajala spoločnosť Volkswagen Slovakia, aby si tam vybudovala parkovisko, Jambor odpísal, že „túto informáciu nevie potvrdiť'. Spoločnosť však prostredníctvom svojho hovorcu túto možnosť vyvrátila.

Ako je možné, že v bezprostrednom okolí rodinných domov sa stavia prostredníctvom ťažkých mechanizmov, občania sú neustále vyrušovaní stavebnou činnosťou, ktorá prebieha aj počas víkendov, a nikto im nevie dať odpoveď na otázku, čo v ich priamom susedstve vyrastá? Táto kauza ešte môže mať vážne dôsledky, ide predsa o zjavné a drzé porušenie zákona, a ľudia sú na svoje priame okolie mimoriadne citliví.

Územný plán zóny Kolónia v nedohľadne, miestny architekt Beláček na úrade končí

Keď v roku 2010 nastúpili na svoje miesta takmer všetci noví poslanci a nový starosta, naštartovali proces obstarávania Územného plánu zóny Kolónia. Napriek občasným nezhodám v zastupiteľstve všetci poslanci vedeli, že je to cesta, ako zabezpečiť na Kolónii a Zamajerskom konečne pokojné bývanie. Občania mali v čerstvej pamäti všetky aktivity okolo pokusov postaviť v dotyku obydlí mraziarne, či betonárku. Územný plán zóny po obstaraní jeho podkladov schvaľuje miestne zastupiteľstvo a má stanoviť prísnejšie výškové regulatívy a limity na zastavanosť územia, než je tomu v celomestskom územ- nom pláne, teda všetky tieto negatívne javy môže značne obmedziť.

Z nepochopiteľných príčin starosta Milan Jambor na októbrovom zasadnutí miestnej rady oznámil, že obstarávanie podkladov pre územný plán zóny „pozastavil“. Rovnako k 31.12.2015 na úrade končí aj architekt Milan Beláček, ktorý na projekte pracoval. Čas plynie, kvalita života na Kolónii sa znižuje a vtáky na stromoch si čvirikajú, že v hre je aj ďalší zámer - stavba nového stavebného projektu na mieste bývalých kasární Ministerstva vnútra SR na Bystrickej ulici. Žeby náhoda?

Nelegálna skládka odpadu?

Utajená stavba pri Zamajerskom však nie je jedinou škvrnou na kvalite životného prostredia v Devínskej Novej Vsi. Obyvateľov ílovej ulice trápi v poslednom čase nepríjemný hluk, pochádzajúci z manipulácie s kovovým šrotom. Na septembrovom zasadnutí miestného zastupiteľstva sa zúčastnil aj občan, ktorý sa informoval o činnosti firmy HOTIS Recycling, pretože práve z jej prevádzky s kovovým odpadom mal údajne hluk pochádzať. Starosta ho informoval, že o činnosti firmy nikto nevedel a už sa voči nej údajne začalo konať. Spoločnosť má mať prenajatú plochu vedľa koľajníc od Železníc SR, teda nie od mestskej časti. Jedinou prístupovou cestou k tejto ploche je však komunikácia, patriaca obci, takže mestská časť by mohla zakročiť voči firme aspoň nepriamo - napríklad obmedzením prevádzky nákladných vozidiel.

„Vo firme sa pracuje každý deň, vrátane víkendov a sviatkov, od 6.00 do 22.00. Buchot tam neustále obťažuje ľudí v okolí,“ povedal nám jeden z tamojších obyvateľov.

Výsledok je teda zasa ten istý - občania trpia prevádzkou, o ktorej sa nemôžu dozvedieť žiadne podstatné informácie. A mestská časť nekoná - buď nemôže alebo nechce.

Nie sme občania druhej kategórie

Viacero káuz smeruje k vyššej priemyselnej výrobe, súvisiacej s činnosťou Volkswagenu. Automobilka sa nemá kde rozširovať, pretože hlavné mesto z nevysvetliteľných dôvodov stále blokuje zmenu územného plánu smerom k diaľnici D2, kde by mohla rozvíjať svoje aktivity bez toho, aby činnosť rôznych priemyselných firiem obťažovala občanov.

Obyvateľov Devínskej Novej Vsi, najmä Kolónie, Zamajerského a Ulice Jána Jonáša, však toto všetko zaujímať nemusí. „Nie sme občania druhej kategórie. Niet dôvodu, aby bol v našom okolí neustále porušovaný zákon,“ povedal nám 45-ročný Juraj počas našej návštevy Opletalovej ulice.

Peknú argumentáciu sme si prečítali aj na facebookovskej stránke Ochrana životného prostredia v Devínskej Novej Vsi, ktorá sa dlhodobo venuje environmentálnej problematike: „Niekto môže tvrdiť: Kúpili ste si byty na zlom mieste, čo sa čudujete? Treba si však pripomenúť, že výstavbu našich bytov niekto schválil: vydal územné rozhodnutie, stavebné povolenie a skolaudoval ich. Mnohé z nich tu stáli skolaudované a obývané už dávno pred tým, než došlo ku výstavbe priemyselných parkov na Kolónii a k ich masívnemu rozširovaniu. Bolí to časy, keď si len tak niekto nedovolil stavať bez povolenia alebo svojou výstavbou znečisťovať cestu," napísali na stránke.

A my len dodávame - tak, ako žiadni obyvatelia Devínskej Novej Vsi nie sú občanmi druhej kategórie, tak ani Devínska Nová Ves nie je žiadnou podradnou štvrťou, ktorá by mala strpieť macošský prístup. Hlavného mesta, úradov, ani vlastného stavebného úradu. (hpl)

Podpora Jambora i Krupu

Súhlasné stanovisko k projektu presunutia priemyselnej zóny k dialnici D2 vydali aj starostovia oboch dotknutých mestských častí, Devínskej Novej Vsi i Záhorskej Bystrice.

Milan Jambor, starosta Devínskej Novej Vsi:
„Vzhľadom na fakt, že dopravná infraštruktúra mestskej časti Devínska Nová l/es je významným spôsobom zasiahnutá predovšetkým aktivitami dodávateľov výrobnej zóny a závodu VW, doporučujeme primátorovi hlavného mesta Bratislava, aby podnikol všetky potrebné kroky k vytvoreniu územno-plánovacích predpokladov na možnosť umiestnenia logistických a predmontážnych kapacít pre dodávateľov VW v jeho blízkosti na predmetnom území „Centrop“ a prispel tak k zníženiu dopravných výkonov v dotknutej lokalite.“

Jozef Krúpa, starosta Záhorskej Bystrice:
„Vzhľadom na to, že daná lokalita je z pohľadu vplyvu na osídlené časti našej mestskej časti absolútne nekonfliktná a vo vzťahu k závodu Volkswagen Slovakia a.s. vhodná na umiestnenie výrobných i skladových funkcií, máme záujem na tom, aby boli zo strany Hlavného mesta SR Bratislava urgentne podniknuté všetky potrebné kroky k vytvoreniu územno-plánovacích predpokladov pre realizáciu takýchto zámerov. “