Práve včas! Pre našu najväčšiu automobilku


Takéto kamióny dôverne poznáte z našich ciest. Sú súčasťou systému Just-in-time (práve včas), pri ktorom jednotlivé diely prichádzajú na výrobné pásy práve vo chvíli, keď sú potrebné. Naša najväčšia automobilka musí takýchto kamiónov využívať stovky. Dopláca na to, že jej dodávatelia nemôžu sídliť v bezprostrednej blízkosti závodu. Obyvatelia hlavného mesta tu zas často doplácajú na prehustenú dopravu. Riešenie je pritom na stole a v súvislosti s ďalším rozšírením výroby v závode Volkswagen Slovakia prichádza práve včas.

Nielen vo svete, ale už aj na Slovensku je štandard, že v bezprostrednej blízkosti automobilového závodu je vybudovaný logisticko-priemyselný park. Sídlia v ňom dodávatelia, ktorí z jednotlivých drobných súčiastok montujú väčšie celky – napríklad prístrojové dosky alebo nápravy. Tieto moduly sa potom dopravným systémom presúvajú na výrobný pás. Fungujú tak všetky automobilové závody na Slovensku, ktoré boli postavené „na zelenej lúke“. Je ale paradoxné, že naša najväčšia automobilka takúto možnosť využívať nemôže. Logistické centrum má umiestnené až v Lozorne a kamión odtiaľ odchádza do Devínskej Novej Vsi každých 15 minút!

V areáli bývalých Bratislavských automobilových závodov sa s priestorom pre logistické centrum v minulosti nepočítalo. Pozemky v bezprostrednom susedstve sú zas vo vlastníctve tisícok majiteľov, rozdrobené na drobné parcely, navyše označené v územnom pláne ako orná pôda. Tento problém sa už osem rokov snaží vyriešiť investičná skupina Reform Capital. Pripravila projekt Centrop City, v rámci ktorého sa snaží vykúpiť a sceliť pozemky pre logistické centrum. A hoci všetky zúčastnené strany by mohli z navrhovaného riešenia profitovať, dodnes sa nič nezmenilo – a to najmä pre nečinnosť príslušných úradov.

V prvom rade sú tu majitelia pozemkov. Vlastnia parcely v atraktívnej lokalite, no súčasná trhová cena ornej pôdy ich predstavám o dobrom obchode rozhodne nezodpovedá. Už dnes sa preto mnohí rozhodli využiť ponuku investora a svoje pozemky predali za dvoj- až trojnásobok trhovej ceny. Ďalší majú možnosť svoje parcely vymeniť.

Prospech z projektu by mali aj obyvatelia severo-západnej časti hlavného mesta. Príjazdové cesty v okolí diaľničnej križovatky Stupava, Devínskej Novej Vsi, Záhorskej Bystrice a Lamača sú dnes často okupované desiatkami nákladných áut, ktoré stoja zaparkované pozdĺž krajnice a komplikujú dopravu. Presunutie dodávateľov do areálu „za plotom“ automobilky by tento problém vyriešilo, pričom vo výhľade je aj rozšírenie bezplatného diaľničného úseku z Bratislavy až po križovatku Stupava a priame spojenie medzi Záhorskou Bystricou a Devínskou Novou Vsou mimo hlavných cestných ťahov. Práve tieto dve obce by mali aj príjmy v podobe miestnych daní a nových pracovných miest, ktorých tu môže vzniknúť odhadom až 3000. Nemalý prínos by mal z realizácie projektu Centrop City aj štát – či už z poplatkov za vyňatie pozemkov z Poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo dane zo stavieb, ktoré by spolu mali dosiahnuť takmer 5 miliónov eur.

Kľúč k riešeniu menovaných dopravných problémov, poskytnutiu štandardného riešenia pre našu najväčšiu automobilku a vzniku nových pracovných miest má v súčasnosti v rukách Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý môže rozhodnúť o zmene funkcie dotknutých pozemkov. Tu ale projekt naráža na problém. Územný plán bol totiž schválený v roku 2007 a odvtedy bol zmenený iba dvakrát. Plán nedokáže operatívne reagovať na aktuálne potreby. Zmeny v ňom prichádzajú vždy len v „balíkoch“ doplnení, z ktorých mnohé sú problematické. Aj jednoduché pozemkové úpravy, zamerané na spravodlivé prerozdelenie a scelenie pozemkov, častokrát stroskotajú na nečinnosti niektorých úradov. Developerské projekty potom celé roky stoja.

Bratislave chýba systém, ktorým by dokázal efektívne podporiť užitočné projekty. Napríklad označiť ich za prioritné pre rozvoj hlavného mesta, čo by znamenalo, že všetky úrady by boli povinné konať bez zbytočných prieťahov. Na celoštátnej úrovni poznáme pojem „strategická investícia“, no v regiónoch nič podobné neexistuje. A tak aj v prípadoch, kedy projekt podporujú všetky dotknuté mestské časti a najväčší súkromný zamestnávateľ na Slovensku, ostáva v rukách úradníkov právomoc zdržiavať alebo celkom znemožniť jeho realizáciu.

Členovia mestského zastupiteľstva ale teraz majú príležitosť dokázať obyvateľom hlavného mesta a prosperujúcim firmám pôsobiacim v jeho katastri, že sú užitočným projektom pripravení naozaj pomôcť. Na stole leží návrh, ktorý je opodstatnený a realistický. V súvislosti s plánovaným rozšírením výroby vo Volkswagene navyše prichádza práve včas. Otázkou zostáva, či nájde pochopenie aj medzi tými, ktorí jeho osud teraz držia v rukách.