Kam porastie Bratislava?


Nekonečné dopravné zápchy, málo parkovacích miest, prehustené centrum, voľné pozemky zastavané… Rozvoj Bratislavy naráža na svoje limity. Ekonomike sa však darí a firiem pribúda. Nové pracovné miesta sem lákajú nových obyvateľov. Kam s nimi?

Jedna možnosť je hnať výstavbu do výšky a stavať v centre ďalšie mrakodrapy. Je tu ale aj riešenie, ktoré by nezmenilo kolorit nášho mesta a nezaclonilo ani jeho pamiatky – podporiť rozvoj tam, kde existujúca infraštrukúra zatiaľ nie je preťažená. Dobrým príkladom takejto lokality je severo-západ Bratislavy medzi Devínskou Novou Vsou a Záhorskou Bystricou.

V priebehu niekoľkých rokov sem prišli veľké investície, ktoré výrazne zlepšili podmienky pre rozvoj: tunel Sitina, nové cesty, kruhové objazdy, veľké obchody a supermarkety, ale najnovšie aj nákupné centrum Bory Mall či diaľničný privádzač Stupava. Ekonomický život tu ženie dopredu aj naša najväčšia automobilka.

Plánovaná výstavba nultého obchvatu (diaľnice D4) a tunelu popod Malé Karpaty mesto opticky uzavrie. „Pri pohľade na mapu je zrejmé, že táto lokalita je jednou z mála, kde je ešte voľné miesto pre veľké projekty. Potvrdzujú to aj viaceré urbanistické štúdie a analýzy na území severozápadnej Bratislavy“, hovorí architekt Juraj Benetin z ateliéru Compass a dodáva: „Tento rozvojový pól predstavuje pre hlavné mesto ideálny priestor, na ktorom môže ďalej rásť – a to bez toho, aby sa výrazne zmenili existujúce pomery v centre, alebo iných mestských častiach.“

Možností na rozvoj je tu mnoho – od rezidenčných zón s obchodmi a centrami služieb pre občanov, cez logistický park pre Volskwagen (ako jediná naša automobilka ho nemá v bezprostrednej blízkosti závodu), až po nový cintorín či cirkevné pastoračné centrum so škôlkou, školou a opatrovateľským domovom pre seniorov.

V územnom pláne je dnes táto lokalita s rozlohou približne 600 ha vedená ako orná pôda. Plán pre jej rozvoj sa už niekoľko rokov snaží presadiť spoločnosť Centrop, ktorá tu skúpila takmer polovicu pozemkov. Jej projekt ale naráža na nečinnosť úradov. V súčasnosti sa preto developer snaží dosiahnuť, aby Hlavné mesto SR Bratislava zmenilo funkciu časti pozemkov na priemyselnú výrobu – a umožnilo tak zatiaľ aspoň vybudovanie logistického parku, ktorý by pomohol najmä Volkswagenu a jeho dodávateľom.

Členovia mestského zastupiteľstva majú príležitosť dokázať, že sú zmysluplným projektom pripravení naozaj pomôcť. Na stole leží návrh, ktorý je opodstatnený a realistický. V súvislosti s plánovaným rozšírením výroby v našej najväčšej automobilke navyše prichádza práve včas.