Rozvoj bratislavy na zelenej lúke


Predstavujeme vám projekt Centrop, zameraný na urbanistický rozvoj severo-západnej časti hlavného mesta SR Bratislavy. Nachádza sa v katastrálnom území obcí Záhorská Bystrica a Devínska Nová Ves, medzi diaľnicou D2 z Bratislavy do Českej republiky a závodom Volkswagen.

V budúcnosti by tu mohla vzniknúť nová komerčná, priemyselná a obytná štvrť. Obyvateľom by poskytovala bývanie, prácu aj zábavu. Návštevníkov by lákala pulzujúcim ekonomickým, spoločenským a kultúrnym životom či množstvom pracovných príležitostí. Pre firmy a podnikateľov by bola atraktívna vďaka veľkorysému priestoru pre obchod, výrobu a logistiku.

V súčasnosti sa zameriavame na pilotný projekt, v rámci ktorého by tu mohol vzniknúť dodávateľský a logistický park pre našu najväčšiu automobilku.

Viac o lokalite

Centrop má ideálnu polohu pre ďalší rozvoj Bratislavy.

Lokalita má perfektnú dopravnú dostupnosť. Infraštruktúra vybudovaná v tejto časti Bratislavy zatiaľ nie je využívaná naplno – napríklad tunel Sitina, nové cesty, kruhové objazdy pri nákupných centrách či diaľničný privádzač Stupava. Pozdĺž hranice pozemku navyše v budúcnosti povedie obchvat hlavného mesta – tzv. nultý okruh.

Je tu aj veľmi priaznivé prostredie pre život – územie je obklopené kopcami, ktoré sú súčasťou chránených prírodných území. Je tam preto vybudovaná sieť turistických chodníkov a cyklotrás, ktoré z lesov prechádzajú až k rieke Dunaj a mostu Slobody, cez ktorý sa dá pohodlne dostať do Rakúska.

mapa Projekt Centrop sa zameriava na územie vyznačené zelenou farbou.